Hoạt động kinh doanh FRP đang diễn ra trong thời kỳ đại dịch

2020-05-06

Do đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới kể từ tháng 2 này, hoạt động kinh doanh FRP của chúng tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc trong vài tháng qua. Để duy trì hoạt động sản xuất bình thường và đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng, chúng tôi tiếp tục sản xuất tất cả các dòng sản phẩm của mình.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có yêu cầu về lưới FRP, hồ sơ FRP, sản phẩm an toàn FRP bất cứ lúc nào. StrongRATE luôn cung cấp cho bạn các sản phẩm FRP chất lượng và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng khác nhau.