Để giới thiệu các sản phẩm FRP của chúng tôi trên CAMX 2019

2019-10-15

Nhóm mạnh mẽ của chúng tôi tham gia hội nghị CAMX 2019 và trình diễn vào tháng 9 này. CAMX 2019 được tổ chức tại trung tâm hội nghị Anaheim, CA của Hoa Kỳ. 

Có khoảng 500 nhà triển lãm đã tham gia vào một hội nghị tổng hợp lớn như vậy. Hàng ngàn triển lãm và du khách đã đến hội trường và trò chuyện nồng nhiệt với các đơn vị triển lãm.

frp grating